Kontakt

U Bielej Sovy
Pohanský internetový obchod


Poštová adresa:
Na Karlove 36
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

IČO: 47017988
DIČ: 1026739406
nie sme platcami DPH

Kontakt:
Tel.: +421 902 059 922
E-mail: info@ubielejsovy.sk
              ubielejsovy@gmail.com
www: www.ubielejsovy.sk

Nájdete nás aj na facebooku
 

Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.
Žižkova 11
811 02  Bratislava

Číslo účtu: 4017815124/7500
IBAN: SK97 7500 0000 0040 1781 5124
SWIFT: CEKOSKBX


Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71
fax č. 048/4124 693
e-mail : bb@soi.sk