Etnické zmesi

Mágia z Egypta KYPHI

Kyphi bolo najznámejšie a najvýznamnejšie vykurovadlo starého Egypta, ktoré sa v tej dobe vyvážalo do celého, vtedy známeho sveta. Skladá sa z mnohých ingrediencií, jeho príprava bola komplikovaná a trvala veľmi dlhú dobu. Vyrábalo sa v chrámoch, pod vedením kňazov, sprevádzané modlitbami a magickými rituálmi. Dostupnosť: Skladom Detail produktu 8,50 €

Spojenie s Druidmi

Táto archaická zmes nám umožňuje spojenie s prírodou, otvorí naše vlastné vnútorné bohatstvo a skrze neho pomôže uchopiť a pochopiť bohatstvo prírody, ktorej sme súčasťou. Dostupnosť: Na objednávku Detail produktu 6,90 €

Nebeský Celestial z Indie

Celestial má vzťah predovšetkým k našej spiritualite, k nebeským a božským princípom, k tomu, čo je večné a stále, éterické a posvätné, navádza nás k bytostiam svetla, dovoľuje nám dotknúť sa božej podstaty aj anjelského bytia, pochopiť zákony nadpozemského diania, blaženej existencie v stave prebudenia a uvedomenia si nesmrteľnej podstaty ľudskej duše. Dostupnosť: Na objednávku Detail produktu 6,90 €

Feng Shui

Staroveký čínsky systém feng shui má za úlohu harmonizáciu nášho životného prostredia, či už ide o obydlia, prírodu, či životné podmienky všeobecne. Zaisťuje bezproblémové prúdenie energie Qi, ktorá je základom našej životnej sily, veľmi sa tu pracuje so spojením krajiny a neba, sa spojením protikladných vplyvov do jedného celku. Zloženie zmesi je volené tak, aby obsahovala vykurovadlá rozdielnych základov, s rozdielnym pôsobením, ktoré v konečnom dôsledku predstavuje súlad a harmóniu. Dostupnosť: Na objednávku Detail produktu 6,50 €

Šamanských sedem síl z Peru Atty Kanchis

Táto bylinná zmes pochádza z Peru a je tiež niekedy nazývaná sedem síl, ktoré má priniesť šamanom. Väčšinou sa páli práve pri šamanských praktikách a rituáloch, kedy má očistiť miesto aj účastníkov a pomôcť navodiť stav šamanskej cesty. Dostupnosť: Na objednávku Detail produktu 7,40 €